NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ DÌN KÝ CENTER

• Địa chỉ: 142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM

• Số điện thoại: 028 3811 8282

• Email: dinkycenter@dinky.com.vn

• Website: http://dinky.com.vn/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://dinkycenter.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/dinky.com.vn/